Polityka prywatności

W związku z tym, że szanujemy i przestrzegamy Państwa prywatność, poniżej przedstawiamy informacje istotne dla Państwa w kontekście sposobu gromadzenia, przetwarzania  i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w wyniku korzystania z naszego Strony internetowej www.noelleled.eu.

Dokument, który Państwo czytacie jest odzwierciedleniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Noelleled spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 10-683, ul. Trylińskiego 2, NIP: 7393934400.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu +48 22 888-18-46 lub pod adresem e-mail office@noelleled.eu

W trakcie odwiedzin Sklepu gromadzone są:

 • dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej;

 • dane pozyskiwane i rejestrowane automatycznie.

Cel i zakres danych osobowych, którymi posługuje się Administrator został szczegółowo wskazany w dalszej części tego dokumentu oraz w Regulaminie.

Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

 1. W czasie przeglądania zawartości Strony internetowej przez Klienta, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony internetowej, przeglądane treści.

 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
  w rozumieniu art. 22 RODO.

 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Strony internetowej mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora oraz innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;

 • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych i informatycznych w tym serwisantom urządzeń i usług informatycznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze;

 • innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług
  i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 1. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.

 2. W dowolnym momencie macie Państwo prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia lub prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Możecie Państwo również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Państwa dane Administrator może przetwarzać w następującym zakresie, w oparciu poniżej wskazane podstawy prawne:

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w tym skorzystania z formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

 2. w celu wypełniania obowiązków prawnych np. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej jak również jej archiwizowanie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”.

 3. w celu wykonywania zawartej umowy oraz zrealizowania związanych z nią usług, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z nimi związanymi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 4. w celu komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych), w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz zapewnienia właściwej obsługi sprzedażowej.

 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do realizacji i obsługi kontaktu w ramach Strony internetowej;

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;

 • okres prowadzenia dokumentacji sprzedażowe w związku z gwarancją oraz rękojmią;

 • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 1. Wycofanie zgody może odbyć się przez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania ze Strony internetowej. Konsekwencją niepodania konkretnych danych osobowych, może być uniemożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony internetowej.

Marketing i newsletter

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych
  (w tym na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (w tym przy użyciu numeru telefonu) w formie newslettera, na podstawie zamówienia subskrypcji newslettera, w tym stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO) – „uzasadniony interes prawny”.

 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania komunikacji marketingowej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości prowadzenia takiej komunikacji.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu rezygnacji ze subskrypcji (wniesienia sprzeciwu) lub zaprzestania wydawania newslettera,
  w zależności od tego co będzie pierwsze.

 4. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:

 • kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wysyłanej w ramach newslettera wiadomości;

 • kontakt z Administratorem.

Dane gromadzone automatycznie

Podczas korzystania ze Strony automatycznie zbierane są jednak takie informacje jak: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Strony i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Stroną oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie informacje tekstowe
w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego).

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania,
w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Strony.

Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies
w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Strony. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Strony będzie mniej wydajne, a Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies:

 • „stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia (dają nam możliwość ustalenia, który z użytkowników już był, a który jest nowym odwiedzającym);

 • „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony (umożliwiają przykładowo określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej).

Rodzaje stosowanych na naszej stronie internetowej plików cookies:

 • analityczne/statystyczne – pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics na podstawie plików cookies śledzą sesję użytkownika, to znaczy z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową, na jakie podstrony się kierował, do których usług się kierował, jakiej rozdzielczości używał, z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone), czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.

 • dodatkowo korzystamy z narzędzia Google Ads w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 24.07.2023 r.

 2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianach tych zostaniecie Państwo poinformowani komunikatem na stronie internetowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym na podstawie aktywności na naszej stronie internetowej.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityką Prywatności.