Logo- noelleled
Logo - unia Europejska

Uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania

Zaawansowany System Sterowania Oświetleniem

Projektowane rozwiązanie pokazuje nowe podejście do zapewnienia oświetlenia w przestrzeni publicznej. Zastosowanie nowatorskiego podejścia do wykorzystania dogmatów SmartCity oraz IoT w popularnym urządzeniu, jakim jest oprawa oświetleniowa, pozwala na opracowanie nowego produktu zwiększającego bezpieczeństwo pasywnie i aktywnie.

Projekt w całości
opracowany w Polsce

Przez polskich inżynierów w taki sposób, aby cały proces
wytwarzania mógł być zrealizowany w naszym kraju.

POLSKA

Zmniejszyliśmy negatywny wpływ na środowisko

Projekt ten zapewnia zmniejszony negatywny wpływ na środowisko poprzez cykl życia produktu oparty na zasadzie nienaruszania równowagi ekologicznej od pomysłu na produkt do jego recyklingu. Od samego początku tworzony jest na podstawie filozofii, którą charakteryzuje innowacyjność, trwałość, wysoka wydajność energetyczna oraz ochrona środowiska.

SmartCity

Produkt z racji na swoją specyfikę i zgodność z dogmatami SmartCity przeznaczony jest na rynek globalny. Odbiorcami docelowymi są wszystkie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za oświetlenie, bezpieczeństwo i promocję regionalną. Mieści się w zakresie obszaru produktów innowacyjnych objętych KIS 1.I.V. Niewątpliwym jest to, że produkt wytworzony w nowej technologji zrewolucjonizuje nasze spojrzenie na oświetlenie.

  • Wartość projektu: 1 000 000 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 800 000 zł
  • Realizacja projektu: 21.11.2019 - 31.05.2021

Nazwa programu:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
  • Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa