Logo- noelleled' Logo - unia Europejska

Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projektu

NoelleLED - uruchomienie produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania.

Cel projektu

Celem projektu NoelleLED jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo - rozwojowych w celu opracowania autorskiej oprawy LED do oświetlania dróg, placów i parkingów z własnym systemem zasilania i zarządzania umożliwiającym zarządzanie infrastrukturą oświetleniową do wybranej aplikacji na platformie IoT

Planowane efekty 

Dostarczenie kompleksowych, konkurencyjnych cenowo rozwiązań inteligentnego oświetlenia dla miast i gmin zapewniających optymalne parametry użytkowe, efektywność energetyczną oraz niezawodność.

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000 zł

Realizacja projektu: 21.11.2019 - 31.05.2021

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1:  Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.